pp
BELGIUM
pp
 Products  Support and others

Adapter voor Externe Sensor

KRE-500E
Om head-units die niet voorbereid zijn voor afstandsbediening aan te sluiten op de KRE-50OE en “voorbereid voor afstandsbediening” te maken.